வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் : மொசில்லா தமிழ் மொழியாக்கத்தில் பங்களிப்பது எப்படி? [காணொளி]

மொசில்லா என்ற திறந்த மூல மென்பொருள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும், உலாவிகளில் ஒன்று. கணினிக்கான உலாவியாக உருவெடுத்த ஒரு தொழில்நுட்பம் இன்று, இணைய உலகில் தனியுரிமையை பாதுகாக்கவும், இணையத்தை கட்டற்ற அமைப்பாக வைக்கவும், தன்னாலான போராட்டத்தைச் சில சமரசங்களோடு நடத்திவருகிறது.

ஒரு பயனுருடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை எடுத்துப் பணமாக்கவும், பயனர் வாழ் பகுதியின் அரசியலை தீர்மானிக்கவும் இணையம் பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் இதே காலக்கட்டத்தில் தான், ஒரு அமைப்பு தனது பயனர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்துடன் உலகளவில் பல தன்னார்வலர்களின் உதவியுடன் இயங்கிவருகிறது.

இப்படியான பல கட்டற்ற/திறந்தமூல மென்பொருட்களுக்கு மொழியாக்கம் என்பது ஒரு முக்கிய படிக்கல்லாகும். அதாவது, வேற்று மொழியை அடிப்படியாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் மென்பொருட்களை நமது மொழிக்கு மொழிபெயர்த்து அதைப் பலரும் பயன்படுத்தும் வகையில் கொண்டுசெல்வது முக்கிய நோக்கமாகும்.

அப்படியாக இன்று நாம் மொசில்லாவின் தமிழ் மொழியாக்கம் குறித்து இந்தக் காணொளியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

சுட்டிகள்:
1. https://pontoon.mozilla.org/
2. https://mozillians.org/
3. https://groups.google.com/forum/#!forum/mozilla.dev.l10n.ta/join
4. https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-ta

காணொளி:

MozCafe Villupuram

"I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy." ---Rabindranath Tagore.

This is the First time MozCafe event organized in Villupuram(Jun, 28 2015). This is a late blog post. This is a long time plan to host an MozCafe event at Villupuram to gather FSA’s(from Villupuram, Cuddalore & Pondicherry) into one place. I found it’s too difficult. Because Villupuram & Cuddalore belongs to TamilNadu state & Pondicherry is a Union Territory. Difference in college timing, exams schedules, holidays, etc..  So Initially discussed with well-known mozillians(Sarath Kumar, Balaji and Adam) from Villupuram and Pondicherry to fix the convenient day. Really I found its difficult to found a common holiday to everyone. From this discussion we found a way to make it possible without affecting anyone.(At the time of event Pondicherry students in study holidays & rest of others waiting for college reopen).

The main purpose of this meeting is bringing all the FSA’s & New contributors around Villupuram, Pondicherry, Cuddalore and Thiruvannamalai. This helps to start contributing to Mozilla and work on various Mozilla & FLOSS related activities in their colleges/universities.

This event will also helps to bring those FSA’s together and get them to know each other so that in future they can work on collaboration for contributions as well as organizing events.   Agenda FSA-MEET Villlupuram

1) The Event Started with Registration by Balaji Tamilselvan.

2) Philosophy behind Free Software by Sathish Kumar. WP_20150628_10_25_30_Pro

He gave a brief talk about Free Software and the philosophy behind it.

3) Introduction to Mozilla by Sarath

WP_20150628_10_34_43_Pro WP_20150628_10_36_16_Pro

4) Introduction to FSA program and recruitment by Adam

WP_20150628_10_48_31_Pro WP_20150628_12_13_28_Pro

5) Brainstorming on Community Development(Sarath Kumar & Sathish Kumar) Sarath and Sathish Started with a BrainStorming.

  • What is a Community?
  • Why We Need a Community?
  • Why we are Working in a Community?
  • What can we learn from the Community?
  • What are the Ways We can Develop our Community?

WP_20150628_11_45_11_Pro

6) Educating about Mozilla products, initiatives and motivating volunteers to join the Mozilla Project by Adam & Balaji Tamilselvan. Brief talk about Mozilla Products like Firefox for Desktop and its tools like forgot button, developer tools, Chatzilla,etc.

WP_20150628_12_24_43_Pro WP_20150628_12_43_24_Pro then we left for a break. After that I took responsibility to show a way to new contributors about Clubs building in their institutions from my experience and other FSA’s as well.

7) Road map for next one year on spreading FSA at other colleges/institutes and Networking and knowing members in the community by Me.

WP_20150628_15_04_25_Pro

WP_20150628_14_00_24_Pro

To make participants more active I ask them to set like circle. So that each and every can see other.

At that time we discussed about,

  • What to do as a Firefox Student Ambassadors?
  • How to build the Firefox Clubs in colleges/Institutions?
  • How to take the Firefox to rural areas?
  • How to Maintain the Club?
  • What are the issues arrives from the Management Side and How to solve those issue.

WP_20150628_15_03_53_Pro

8) Photo session & Swags distribution.
WP_20150628_15_18_46_Pro

Really it was an Awesome Experience for all the Participants and also for me. I got new teams to start Firefox Club in Thiruvannamalai District and some engineering colleges in and around Pondicherry.

Its my pleasure to thank my mentor(Huda Sarfraz) who have guided me to make this event successful. And also thank to Karkee, Mohammed Adam, Sathish Kumar, Sarath Kumar, Balaji and Uppili.

Photo Credits : Uppili Pranavane

Short talk about Mozilla at Mailam Engineering College…

Date: 06-April-2015

To bring new contributors and to strengthen the MEC Firefox Club I went to meet Mailam Engineering College students. Due to the exams, management allowed me to meet First year students only. In first year there are 13 Sections with average of 50 students (~650 students). I spent 20-25 minutes to each section to Introduce Mozilla and its community projects. Mohammed Adam who is the lead of MEC Firefox Club helped me to complete the target(~650 students) on time.

Photos are uploaded here


புதிய பங்களிப்பாளர்களை உருவாக்கவும், MEC Firefox Club இனை வலுப்படுத்தவும் 06-ஏப்ரல்-2015 அன்று விழுப்புரத்திலுள்ள மயிலம் பொறியியல் கல்லூரிக்கு சென்றிருந்தேன்.

தேர்வு நேரமாதலால் என்னால் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களிடத்தில் மட்டுமே பேச முடிந்தது. முதலாம் ஆண்டில் 13 பிரிவுகளில் தோராயமாக 50 மாணவர்கள் வரை இருந்தனர்(~650 மாணவர்கள்).

ஒவ்வொரு பிரிவிற்க்கும் 20-25 நிமிடங்கள் கொண்டு Mozilla மற்றும் அதன் FSA Community பற்றி பேசினேன். என்னுடன் முகமது ஆதம் உடனிருந்தார்.

Firefox OS apps Localization for Indic Language (Online Event)

Date : 28-Mar-2015 to 29-Mar-2015
Main goal is to translate Firefox OS apps which are available in Transifex(Mozilla Tech Evangelism).

Viswaprasath Organized this event. He assigned me as a Coordinator for Tamil Language. We fixed the goal to Complete all the apps which are not completed. Based on this condition we found 10 apps that needs to done. So i invite Mr. Mohammed Ammar and Mr. Sathish Kumar (who are the Wikipedia Contributors) to join with us. Totally 9members included their name in Etherpad contributors section. But unfortunately only 6members participated. Event started at 08.00am on 28th March. Viswaprasath, Mohammed Ammar, Sathish Kumar, Mohammed Adam actively involved from the beginning. At the end of first day we translated 6 apps. Next day 5members participated and started translation actively. I reviewed all the apps which are translated on Saturday(28-Mar-2015). At the end of the day(29-Mar-2015) we were closed to our goal. Unfortunately we found Weboffice source string available in Spanish(not in English). So we decided to omit the Weboffice app from the list. Except Weboffice our team finished all the apps. Finally we achieved our goal.

I thanks to Viswaprasath to organize this event. And I also thank to Mr. Mohammed Ammar and Sathish Kumar to help us.

MoPad Link : Firefox OS Apps l10n Team Details

Tamil MoPad Link : Tamil Apps Details

WoMoz l10n Event

Date : 15-Mar-2015
First of all I thanks to Mohammed Adam, Subashini and Sathish. These people did the background work to make this event successful. And I’m also thank to Mr. Karkee(Founder of Jeevika Academy), Who gave the support to host the event in Jeevika Academy.

Event started with general intro about Free Software Philosophy. This 20min speech given by Mohammed Adam. Then Mr. Karkee talk about History of International women’s day and Role of Women in this Society.

Laterally these two people handover the session to me. I started with Technology and Women in technology. Later I went into Mozilla and its project. Then I raised the question about importance of Language to a human. Simultaneously I fired another question importance of mother tongue to a human. This two question make the participants to think more. Ultimately they started to answer with their own point about language. From this involvement I moved the session to Mozilla Tamil Localization and Translation.

First I took Mozilla pootle project then moved to Transifex project and finally Support Mozilla translation.

At-last we distributed some books about feminism to the participants who are all active in throughout the session. Then distributed the Mozilla swags to the participants.

Total Number of Participants = 49 + 6 Volunteers from local Community.
Volunteers:
1. Mohammed Adam
2. Subashini
3. Satheesh
4. Priyadharshini
5. Priyadharshini
Thanks to the Volunteers…

Event Photos uploaded here